Tim Cook: 'Nói iPhone không sản xuất ở Mỹ là không đúng'

Tim Cook: 'Nói iPhone không sản xuất ở Mỹ là không đúng'